Kwaliteit

Inkoop van uitstekende kwaliteit vlees

Hartjes Meat Processing en OrangeTop gebruiken uitsluitend vers vlees van uitstekende kwaliteit dat dagelijks vers wordt ingekocht bij uitsluitend EG-goed-gekeurde bedrijven die in het bezit zijn van een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Voor de levering worden uitgebreide product-specificaties met recente bacteriologische analyses opgevraagd en een leveranciersverklaring getekend waarin de betreffende leverancier verklaart géén risico te vormen t.a.v. valsheid of fraude en verzekerd dat alle product om- en beschrijvingen en claims wettelijk en nauwkeurig zijn en gegarandeerd wordt waargemaakt, zodat van het risico van opmengen, verdunnen en/of vervangen geen sprake kan zijn en eventuele claims (als BLK) gegarandeerd zijn.

Onze certificaten en kwalificaties

  • een EG-goedkeuring onder het nummer NL 116 EG;
  • een dagelijkse Pré-SSOP- en SSOP auditronde;
  • een door NVWA goedgekeurd Export Kanalisatie Systeem (EKS) met ca. 350 landen-/product- protocollen;
  • een aantal door NVWA goedgekeurde derde landen erkenningen zelfs met bijbehorende private verzoeken;
  • een Beter Leven Keurmerk (BLK) goedkeuring als verwerker van varken, rund en kip (van 1 tot 3 sterren).

Kwaliteitsdienst

Hartjes Meat Processing beschikt over een eigen kwaliteitsdienst. Deze dienst beheert naast het uitgebreide kwaliteitssysteem met de hieruit voortvloeiende activiteiten op de werkvloer, ook de nodige rapportages, opleidingen van personeel, de dagelijkse hygiënecontroles, het monitoren van analyses en het begeleiden van eigen productontwikkeling alsmede in- en externe audits.

Wekelijks worden door de kwaliteitsdienst Plate Count Agar monsters genomen en periodiek getest d.m.v. Listeria swabs zodat zekerheid wordt verkregen dat het schoonmaakplan goed werkt en kan worden geproduceerd in een hygiënisch veilige omgeving.

Laboratorium

Hartjes Meat Processing werkt samen met een volgens scope L509 door RvA goedgekeurd extern laboratorium. Met dit laboratorium zijn speciale afspraken gemaakt betrekking tot snelle analyses. Voor specifieke klanten bemonsteren wij een productierun op de dag van productie, de monsters gaan nog dezelfde dag naar het laboratorium. Het laboratorium zet direct de monsters in op bijvoorbeeld Salmonella spp. (qPCR) en zowel wij als de klant krijgen de volgende dag (de dag van aanlevering van het product) het testresultaat zodat onze klant het product met een gerust hart kan verwerken. Over het algemeen bemonsterd Hartjes Meat Processing op basis van Vo. (EG) 2073/2005.

Voedselveiligheid

Bij de verwerking van vlees is voedselveiligheid een zeer belangrijk aspect. Hartjes Meat Processing heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de opleiding en begeleiding van haar personeel, hierdoor is een intrinsieke motivatie verkregen waardoor goed en hygiënisch geproduceerd wordt. Kwaliteit en voedselveiligheid gaan bij Hartjes Meat Processing hand in hand.

Automatisering

Vanzelfsprekend werkt Hartjes Meat Processing geautomatiseerd. Werd er in het verleden op elke pallet een handgeschreven volgformulier gedaan, tegenwoordig worden pallets in gescand en hierdoor zijn op meer plaatsen binnen het bedrijf o.a. tracering gegevens als herkomst, slachtdata etc. zichtbaar. Zelfs bij samengestelde producten is exact de tracering volgbaar.

Constante kwaliteit

Door handhaving en bewaking van het uitgebreide BRC-kwaliteitsysteem, het gebruik van verse grondstoffen en CE-goedgekeurde machines die goed worden onderhouden, juist opgeleid personeel kan Hartjes Meat Processing constante kwaliteit garanderen.

Verzadiging in het pekelproces